O.C. Hậu Sự

Protect Your Family From Unnecessary Financial Stress

Chuẩn Bị Trước, Cho Gia Đình Bình An

WELCOME

Chuyên Lo Hậu Sự Từ A – Z

Có Chương Trình Trả Góp Không Tiền Lời

An Táng Hoặc Hỏa Táng

PH: 714-622-7522

EM: info@ochausu.com

Pre-planning From A-Z

Cemetery & Funeral

Lock In Your Costs At Today's Prices

Xin Mời Quý Vị Đến Tham Quan Đất Hậu Sự Mới Xây

Mua Trước Sẽ Được Giá Rẻ Đặc Biệt.

Có Chương Trình Trả Góp Không Tiền Lời


Khu Vườn Bình Yên Vĩnh Cửu

Chúa Cứu Thế & Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Rồng Suối Tiên


Đất Nghĩa Trang: Vườn Bình An Vĩnh Cửu (Peaceful Eternity), Chúa Cứu Thế & Đức Mẹ Ban Ơn (Resurrected Savoir), Vườn Công Giáo (Catholic Garden), Thuyền Nhân (Boat People), Vườn Chiếu Sáng (Garden of Reflection), Vườn Hoa Sen (Lotus Garden),Tượng Rồng Suối Tiên (Dragon River), Làng Vua & Hoàng Hậu (Mausoleum)

Meet the Team

Paulie Phúc Nguyen

Luân Lê

Felix Thuần Châu

Vĩ Vương

Kimberly Ebriani

Rachel Avila